> Colijnsplaat

Colijnsplaat is een vissersdorp aan de Oosterschelde. Het ligt op het eiland Noord-Beveland, bekend om zijn inlagen. Het dorp ontstond bij de inpoldering van de Oud-Noord-Bevelandpolder in 1598. Het schor ‘Colinsplate’ werd daarbij deels ingedijkt en daar dankt het dorp zijn naam aan. Tijdens de Watersnoodramp in 1953 sloeg een vrachtschip tegen de dijk, precies op de plek waar een gat zat. Daardoor werd een overstroming van het dorp voorkomen, wat nog steeds als een wonder wordt gezien. Colijnsplaat is een actief landbouw en visserijdorp. In de haven liggen vissersboten uit Arnemuiden, Kortgene en Tholen. Plaatsen die in de loop der tijd van het water zijn afgesloten en daarom uitwijken naar andere havens.

 


 

De inlagen, op Noord-Beveland ook wel kuupen genoemd, zijn kleine gebiedjes tussen twee dijken in. Op plekken waar men een doorbraak vreesde, werd landinwaarts een "reservedijk" aangelegd, de inlaagdijk. Voor de aanleg van de reservedijk werd meestal grond uit de desbetreffende inlaag gebruikt, zodat een inlaag meestal laaggelegen is. Daardoor varieert het huidige landschapsbeeld van moerassig grasland of rietveld tot open water.