Roemenië - Donaudelta en Zwarte Zee

 

De Donaudelta ligt in het zuidoosten van Roemenië in een baai van de Zwarte Zee. Het gebied ligt grotendeels in het Roemeense district Tulcea en heeft een oppervlakte van 5800 vierkante kilometer, een klein gedeelte ligt in Oekraïne. In de Donaudelta zijn ruim 300 vogelsoorten waargenomen, er zijn ruim 150 soorten bekend als trekvogel en ruim 160 als broedvogel. Onder de bekendste broedvogels vallen; de dwergaalscholver, roze pelikaan, kroeskoppelikaan, ralreiger, purperreiger, zwarte ibis, roodpootvalk, sterns, bijeneters en scharrelaars.