NOORDZEE - Als je de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden vanuit de lucht bekijkt, dan zie je dat dit een delta is: de plek waar de grote rivieren in zee uitmonden. Daarom heet het gebied voor de kust ook de Voordelta. Onder het wateroppervlak vind je diepe geulen en ondiepe delen. Eb en vloed maken dat twee keer per dag zandbanken droogvallen, die als tijdelijke eilandjes in het water liggen. De bodem wemelt van de wormen, schelpdieren, krabbetjes en garnalen. Een gedekte tafel voor de tienduizenden vogels die in het gebied leven of op doortocht zijn.