Als vogelliefhebber is de zuidkust van Schouwen de plek waar je moet zijn! Dit gebied word de vogelboulevard van Zeeland genoemd en strekt zich uit van Ouwerkerk tot de Oosterscheldekering. Vogels kijken kan er overal, het is een kwestie van oren en ogen open houden. Vooral in de inlagen en slikken van Schouwen-Duiveland tref je veel verschillende vogels aan.

 

Plan Tureluur herbergt duizenden, soms tienduizenden steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden dicht bij elkaar in een schitterend brak, watermoeras. Plan Tureluur omvat 33 projecten met totaal 4400 hectare natuur. De grootste oppervlakte ligt langs de Zuidkust van Schouwen, tussen Zierikzee en Serooskerke. Nadat het land in 1953 bedwongen werd leek het verloren maar bij het starten van Plan Tureluur werd het in ere teruggegeven aan de natuur. Op grond van historische kaarten zijn de kreken hersteld, laagten uitgegraven en is in het open water een eiland gemaakt. De zoute kwel uit de Oosterschelde kan weer ongestoord uit de grond naar boven komen en word niet langer weggepompt. Met slik, water, veilige droogte en heel veel ondiep water en drassig land is het een vogelparadijs.