TERSCHELLING ligt als een smalle streep tussen Noordzee en Waddenzee. Die streep is 30 kilometer lang en 4,5 kilometer op z’n breedst. De veerboot komt aan op West-Terschelling. Terschelling heeft 70 kilometer fietspad en 200 km onverharde wandelpaden. Hoe verder je naar het oosten rijdt, hoe stiller en leger het wordt. Aan het uiterste eind ligt het Europees Natuurreservaat De Boschplaat, waar jaarlijks duizenden vogels broeden en geregeld ook zeehonden zonnebaden. Hier regeert de natuur. De Brandaris is de vuurtoren van Terschelling en de oudste nog werkende vuurtoren van Nederland. Deze toren is vernoemd naar Sint Brandarius of Sint Brandaan. In het huidige dorp West-Terschelling stond in de middeleeuwen een Sint-Brandariuskerk, waarvan de toren als baken voor de scheepvaart diende. Deze kerk bestaat niet meer. De huidige Brandaris heeft de rol van baken van de voormalige Brandarius-kerktoren overgenomen; vandaar dat deze vuurtoren de naam van de zeevarende heilige Brandaan heeft behouden.