SCHOUWEN-DUIVELAND; een brainstormsessie. Oosterschelde. Grevelingen. Noordzee. Neeltje Jans. Akkers. Gemaal. Kreken. Dijken. Plan Tureluur. Helmgras. Zeelandbrug. Oosterscheldekering. Brouwersdam. Zeekraal. Lamsoor. Slikken. Schorren. Flaauwers inlaag. De Heerenkeet. Bruinvissen. Zeehonden. Zeilen. Oosterschelde. Mosselen. Oesters. Flamingo's. Zierikzee. Haamstede. Lepelaar. Grutto. Eidereend. Zaagbek. Getijdehaven. Schelpen. Paalhoofden. Vuurtoren. Duinen. Golfbrekers. Strandclub. Damherten. Havenhoofd. Visserij. Zonsondergang. Orchideen. Plompe toren. De Schelphoek. Duindoorn. Slikken van Bommenede. Dijkwater. De Val is een getijdehaven aan de Oosterschelde, ten zuiden van Zierikzee en was tot 1965 een veerhaven. Het veer tussen Kats en Zierikzee. ‘De Val’ is een overblijfsel van een dijkval die in 1783 plaatsvond. De voormalige veerhaven ligt aan de voet van de Zeelandbrug.


Vuurtoren Westerlicht staat in Haamstede en is gebouwd in 1837. Zijn 53 meter hoogte boven het maaiveld en een lichthoogte van 58 meter boven zeeniveau maakt het Westerlicht tot één van de grootste vuurtorens van Nederland. Het licht van de toren reikt 30 zeemijlen ver.

Als in de herfst de oranje bessen de duinen kleur geven is duindoorn op zijn opvallendst. Die bessen worden door veel trekvogels gegeten. Ze zijn precies rijp in de tijd dat duizenden lijsters en andere zangvogels de duinen passeren op weg naar hun overwinteringsgebieden.


Jan-van-Genten zijn de grootste vogels van de Noordzee Als ze hun vleugels spreiden zijn ze zo’n 2 meter breed. Ze zwemmen en vliegen bijna hun hele leven rond op zee, alleen als ze gaan broeden komen ze aan land. Om op te stijgen heeft de Jan-van-Gent een goede wind onder de vleugels nodig.De ijseend is een coole eend, met een zwart-wit verenpak en een lange staart. Het is een arctische soort, die broedt op de toendra's van het Noordelijk Halfrond. In Nederland is de ijseend erg schaars. Hij overwintert in klein aantal voor de kust, zoals bij de Brouwersdam. Daarbuiten is hij zeldzaam. Hij leeft vooral van schelpdieren, die hij duikend bemachtigt.


Mosselen. Op Schouwen-Duiveland gaan vanuit de havens in Bruinisse, Zierikzee en Neeltje Jans de mosselkotters er dagelijks op uit om het zwarte goud uit zee te vissen. In heel Zeeland word er jaarlijks zo'n 35 miljoen kilo mosselen gevangen. Er zijn hang- en bodemcultuur mosselen. De ene soort word gekweekt aan touwen in het water, de andere op de zeebodem.


Het Verklikkerstrand bij Burgh-Haamstede is een bijzonder natuurstrand. Zo is het één van de weinige plekken in Nederland waar nog diverse vogelsoorten op het strand broeden. Bijzonder aan het Verklikkerstrand is dat bijna alle vogelsoorten die op stranden kúnnen broeden, dat hier ook doen. Bontbekplevieren beginnen vanaf april hun eerste nest te maken. Hoewel nest een groot woord is voor een simpel kuiltje met eieren.