‘Leven op het ritme van het getij en de seizoenen. In een wereld van rust, ruimte, licht en lucht.’ Schouwen-Duiveland bestond oorspronkelijk uit vier eilanden: Schouwen, Bommenede, Dreischor en Duiveland. Door verzanding en inpoldering ontstond in de loop der tijd één gebied. De strijd tegen het water is op veel plaatsen terug te vinden in het landschap en de gebouwen. Resten van kreken en overstromingen zijn aantrekkelijke natuurgebieden geworden en op sommige huizen kun je zien tot hoe hoog het water ooit is gekomen. De Plompe Toren staat symbool voor de vele dorpen die ten prooi vielen aan het water. De herinneringen aan de watersnoodramp van 1953 zijn nog het meest zichtbaar. Schouwen-Duiveland is omringd door de Noordzee, de Oosterschelde en de Grevelingen. Met de Oosterscheldekering, Zeelandbrug, Grevelingendam en de Brouwersdam is het eiland verbonden met andere eilanden. Als je de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden vanuit de lucht bekijkt, dan zie je dat dit een delta is: de plek waar de grote rivieren in zee uitmonden. Daarom heet het gebied voor de kust in de Noordzee, de Voordelta. De Oosterschelde is het kloppend hart van de Zeeuwse Delta. De Oosterschelde staat via de stormvloedkering in open verbinding met de Noordzee. Twee keer per dag stroomt 800 miljard liter zout water het gebied in en uit. Zilte lucht, zandplaten en kustvogels. Op de Grevelingen komt het mooiste van zoet en zout samen. Al van een afstand ruik je het zout. De Grevelingen is het grootste zoutwatermeer van Europa.