TEXEL

Tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken ligt een belangrijk natuurgebied dat uniek is in de wereld. De Waddenzee is een wereld op zich, een wereld met twee gezichten, om en om geregeerd door eb en vloed, door zand en water. Ongeveer vijftig eilanden beschermen als parels aan een ketting de ondiepe Waddenzee. De ketting begint met de vijf Nederlandse Waddeneilanden, parels met elk een eigen sfeer en karakter. Zodra de trossen worden losgegooid, begint dat unieke Waddeneiland-gevoel te kriebelen.


 

De aalscholver is een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Het is een forse, donkere watervogel met gehaakte snavel. Een goed stuk gereedschap voor de visvangst. De aalscholver leeft nabij zout en zoet water. Bekend is het beeld van aalscholvers met gespreide vleugels om ze te laten drogen. Aalscholvers hebben geen waterafstotende vetlaag op de veren zoals andere watervogels. Hierdoor worden de veren nat en de vogels zwaarder als ze duiken, waardoor ze makkelijker onder water kunnen jagen en manoeuvreren. Als ze klaar zijn met vissen laten ze hun verenpak goed drogen zodat ze weer kunnen vliegen.