EXPEDITIE WADDENZEE

Tussen Den Helder in Nederland en Esbjerg in Denemarken ligt een belangrijk natuurgebied dat uniek is in de wereld. De Waddenzee is een wereld op zich, een wereld met twee gezichten, om en om geregeerd door eb en vloed, door zand en water. Ongeveer 60 eilanden beschermen als parels aan een ketting de ondiepe Waddenzee. De ketting begint met de vijf Nederlandse Waddeneilanden.


 

 

 

OUDESCHILD TEXEL

De maritieme geschiedenis van Oudeschild als havenplaats gaat ver terug en beleefde hoogtijdagen in de 17e eeuw. In die tijd was Oudeschild internationaal bekend vanwege de vele VOC-schepen die op de Reede van Texel op goed weer lagen te wachten voor hun verre reizen naar de Oost. Het proviand werd op Texel ingeslagen.


 

 

 

DE SLUFTER

Tussen de Muy en de Eierlandse Duinen ligt de Slufter, het bekendste natuurgebied van Texel. Het is een grote kweldervlakte tussen twee zanddijken in. Het bijzondere is dat deze kwelder aan de Noordzeekust ligt. Kreken met zout water stromen dwars door het gebied. Als het stormt uit het noordwesten loopt het gebied onder water. Er groeien alleen planten die zout water kunnen verdragen. In de zomer is de vlakte paars van het bloeiende lamsoor.


 

 

 

DE STORTEMELK

De Stortemelk werd in 1961 te water gelaten als Noordzeevissersschip en in 1992 omgebouwd tot schoener zeilschip. De Stortemelk dankt zijn naam aan de onstuimige wateren tussen de Nederlandse Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. Tijdens stormachtig weer wordt deze zeestraat omschreven als “schuimende melk”, of “Stortemelk”.


 

 

 

WL 15 - WESTDONGERADEEL

In 1924 gebouwd als vrachtschip voor S. v.d. Bos uit Dokkum. In 1949 geregistreerd als WL 15 Tjerk van Th. Visser uit Wierum.


 

 

 

ALDEBARAN

 

FUUT - podiceps cristatus -

De Fuut is een middelgrote, slanke watervogel met een nogal lange, dunne hals. Het lichaam is overwegend bruin, met een witte buik.

 

 

SCHOLEKSTER - haematopus ostralegus -

De scholekster is een zwartwitte steltloper met een rode snavel. Het is een kustsoort die leeft van mossels, kokkels en andere schelpdieren.

 

 

AALSCHOLVER - phalacrocorax carbo -

Aalscholvers zijn vrij grote zwemvogels die voornamelijk van vis leven. Ze hebben een lange snavel met aan de bovenzijde een haakvormige punt die uitsteekt tot over de onderzijde.