FARNE ISLANDS 17-06-2022. De Farne-eilanden is een groep Engelse eilanden ten noorden van Newcastle, in de streek Northumberland. De eilandengroep is in beheer bij de National Trust en bestaat uit vijftien eilanden die altijd boven water blijven. Tijdens eb zijn er zelfs 28 eilanden of rotsen te zien. De eilanden zijn beroemd vanwege de papegaaiduikers die er broeden. Daarnaast broeden er nog tienduizenden andere vogels zoals zeekoeten, alken, kuifaalscholvers, noordse stormvogels, visdiefjes, noordse sterns en drieteenmeeuwen.