DE OOSTERSCHELDE

Het kloppend hart van de Zeeuwse delta. De Oosterschelde staat via de stormvloedkering in open verbinding met de Noordzee. Het ritme van de Oosterschelde wordt bepaald door eb en vloed. Het zoute water van de Oosterschelde stroomt in de eeuwige beweging van het getij op en af. Bij eb vallen de zandplaten en slikken droog en stromen oude haventjes leeg. Het water stroomt door de Oosterscheldekering de Noordzee in. Door droogvallende platen en slikken is er veel voedsel voor vogels en rustplaats voor zeehonden. Als het vloed is, stroomt het water de Oosterschelde in. Vogels vliegen landinwaarts en wachten achter de dijk op eb. Als je naar de Oosterschelde kijkt, zie je het resultaat van de eeuwenoude relatie tussen de Zeeuwen en de zee. De zeedijken en de dammen van de Deltawerken, maar ook binnendijken, vliedbergen en muraltmuurtjes zijn allemaal historie. De ingepolderde stukken land en land dat weer werd teruggegeven aan het water. 

 

Zierikzee

 

Het ritme van de Oosterschelde wordt bepaald door eb en vloed. Het zoute water van de Oosterschelde stroomt in de eeuwige beweging van het getij op en af. Bij eb vallen de zandplaten en slikken droog en stromen oude haventjes leeg. Het water stroomt door de Oosterscheldekering de Noordzee in. Door droogvallende platen en slikken is er veel voedsel voor vogels en rustplaats voor zeehonden. Als het vloed is, stroomt het water de Oosterschelde in. Vogels vliegen landinwaarts en wachten achter de dijk op eb.

 

Zeehond

 

Als je naar de Oosterschelde kijkt, zie je het resultaat van de eeuwenoude relatie tussen de Zeeuwen en de zee. De zeedijken en de dammen van de Deltawerken, maar ook binnendijken, vliedbergen en muraltmuurtjes zijn allemaal historie. De ingepolderde stukken land en land dat weer werd teruggegeven aan het water.